Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59583

Sist oppdatert: 2014-06-18 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 63 S (2013-2014), Innst. 241 S (2013-2014)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Colombia og en bilateral landbruksavtale mellom Norge og Colombia, begge av 25. november 2008

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5092 19. jun 2014 Innstillingens tilråding Ja 96% (93/97) 4% (4/97) 43% (72/169)