Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59519

Sist oppdatert: 2014-06-10 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 7:3 (2013-2014), Innst. 225 S (2013-2014)

Beskrivelse: Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4863 11. jun 2014 Komiteens tilråding. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)