Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59433

Sist oppdatert: 2014-12-15 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:6 (2013-2014), Innst. 67 S (2014-2015)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5462 16. des 2014 romertallene I og II. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)