Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59419

Sist oppdatert: 2014-06-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 53 L (2013-2014), Innst. 192 L (2013-2014), Lovvedtak 55 (2013-2014)

Beskrivelse: Endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4819 5. jun 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
4820 5. jun 2014 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)