Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59364

Sist oppdatert: 2014-03-24 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Valgkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 147 S (2013-2014)

Beskrivelse: Nytt valg av varamedlem til Stortingets delegasjon til Nordisk råd

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4669 25. mar 2014 Komiteens tilråding Ja 100% (115/115) 0% (0/115) 32% (54/169)