Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59338

Sist oppdatert: 2014-05-05 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 50 S (2013-2014), Innst. 176 S (2013-2014)

Beskrivelse: Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1295/2013 om opprettelse av programmet Et kreativt Europa (2014-2020)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4714 6. mai 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)