Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59295

Sist oppdatert: 2014-06-02 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 48 L (2013-2014), Innst. 193 L (2013-2014), Lovvedtak 53 (2013-2014)

Beskrivelse: Endringer i folketrygdloven og i skattelovgivningen mv. (tilpasning til a-ordningen)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4807 3. jun 2014 Innstillingens tilråding: romertall II § 25-1 Ja 97% (85/88) 3% (3/88) 48% (81/169)
4808 3. jun 2014 Innstillingens tilråding: romertall I, III - VII, samt resten av romertall II Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)
4809 3. jun 2014 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)