Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59294

Sist oppdatert: 2014-05-05 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 47 S (2013-2014), Innst. 171 S (2013-2014)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 19/2014 av 14. februar 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU om de felles spesifikasjonene i registeret for jernbaneinfrastruktur

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4719 6. mai 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)