Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59293

Sist oppdatert: 2014-03-31 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 45 L (2013-2014), Innst. 151 L (2013-2014), Lovvedtak 45 (2013-2014)

Beskrivelse: Endringer i lov 27. november 1992 nr. 109 om endring av EØS-loven (EØS-utvidelse med Kroatia)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4683 1. apr 2014 Komiteens tilråding. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
4684 1. apr 2014 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)