Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59292

Sist oppdatert: 2014-03-31 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 44 S (2013-2014), Innst. 152 S (2013-2014)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av avtale om Republikken Kroatias deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) med tilliggende avtaler, samt inngåelse av avtale om midlertidig anvendelse

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4685 1. apr 2014 Komiteens tilråding. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)