Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59245

Sist oppdatert: 2014-06-18 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Stortingets presidentskap

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:32 S (2013-2014), Innst. 240 S (2013-2014)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentant Olemic Thommessen om å etablere en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter organisatorisk underlagt Stortinget og knyttet til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5072 19. jun 2014 Innstillingens tilråding, romertallene I og II . Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
5073 19. jun 2014 Innstillingens tilråding, romertall III . Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)