Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59229

Sist oppdatert: 2014-06-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 41 L (2013-2014), Innst. 166 L (2013-2014), Lovvedtak 56 (2013-2014)

Beskrivelse: Endringer i midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4840 10. jun 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
4841 10. jun 2014 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)