Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59226

Sist oppdatert: 2014-05-21 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 42 S (2013-2014), Innst. 169 S (2013-2014)

Beskrivelse: Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1285/2013 om etablering og drift av europeiske satellittnavigasjonssystemer (Galileo og EGNOS)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4784 22. mai 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)