Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59224

Sist oppdatert: 2014-06-15 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:31 S (2013-2014), Innst. 269 S (2013-2014)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Christian Tynning Bjørnø, Tove Karoline Knutsen, Stine Renate Håheim, Lise Christoffersen, Sonja Mandt, Knut Storberget, Torstein Tvedt Solberg og Kari Henriksen om å gjøre bruken av barnehus obligatorisk og styrking av barnehusene

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4904 16. jun 2014 Forslag nr. 4 - 7 på vegne av SV. Nei 42% (44/105) 58% (61/105) 38% (64/169)
4905 16. jun 2014 Forslag nr. 1 og 3 på vegne av A og Sp. Nei 42% (44/105) 58% (61/105) 38% (64/169)
4906 16. jun 2014 Forslag nr. 2 på vegne av A og Sp. Nei 39% (41/105) 61% (64/105) 38% (64/169)
4907 16. jun 2014 Romertall V . Ja 58% (61/105) 42% (44/105) 38% (64/169)
4908 16. jun 2014 romertallene I , II , III , IV , VI og VII . Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)