Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 59073

Sist oppdatert: 2014-05-19 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:23 S (2013-2014), Innst. 197 S (2013-2014)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni, Janne Sjelmo Nordås og Geir Pollestad om tiltak for å oppfylle rovdyrforliket

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4772 20. mai 2014 Forslag nr. 1 - 9 på vegne av Sp. Nei 7% (6/89) 93% (83/89) 47% (80/169)
4773 20. mai 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (92/92) 0% (0/92) 46% (77/169)