Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58972

Sist oppdatert: 2014-06-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:20 L (2013-2014), Innst. 165 L (2013-2014)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Iselin Nybø, Abid Q. Raja og Sveinung Rotevatn om lov om endringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) og i lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) (straffeprosessuell frihetsberøvelse og innstramming av bruken av glattceller)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4837 10. jun 2014 Forslag nr. 4 på vegne av V. Nei 3% (3/101) 97% (98/101) 40% (68/169)
4838 10. jun 2014 Forslag nr. 1 - 3 på vegne av A og Sp. Nei 46% (46/101) 54% (55/101) 40% (68/169)
4839 10. jun 2014 romertallene I, II, III og IV. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)