Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58911

Sist oppdatert: 2014-03-31 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 51 S (2013-2014), Innst. 154 S (2013-2014)

Beskrivelse: Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1291/2013 om opprettelse av Horisont 2020 - rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2014-2020)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4682 1. apr 2014 Komiteens tilråding. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)