Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58910

Sist oppdatert: 2014-05-05 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 49 S (2013-2014), Innst. 172 S (2013-2014)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 173/2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/33/EF om fremme av renere og mer energieffektive kjøretøy til veitransport

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4720 6. mai 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)