Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 58909

Sist oppdatert: 2014-05-21 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 52 S (2013-2014), Innst. 189 S (2013-2014)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Bosnia-Hercegovina og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Bosnia-Hercegovina, begge av 24. juni 2013

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4785 22. mai 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)