Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58900

Sist oppdatert: 2014-05-26 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 54 L (2013-2014), Innst. 201 L (2013-2014), Lovvedtak 52 (2013-2014)

Beskrivelse: Endringer i åndsverksloven (gjennomføring av endringer i EUs vernetidsdirektiv)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4792 27. mai 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)
4793 27. mai 2014 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)