Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58886

Sist oppdatert: 2014-06-10 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 84 S (2013-2014), Innst. 234 S (2013-2014)

Beskrivelse: Investeringar i Forsvaret

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4860 11. jun 2014 Komiteens tilråding. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)