Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58883

Sist oppdatert: 2014-06-02 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 21 (2013-2014), Innst. 214 S (2013-2014)

Beskrivelse: Finansmarknadsmeldinga 2013

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4804 3. jun 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)