Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 58872

Sist oppdatert: 2014-05-22 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 39 L (2013-2014), Innst. 179 L (2013-2014), Lovvedtak 50 (2013-2014)

Beskrivelse: Lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4786 23. mai 2014 Innstillingens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
4787 23. mai 2014 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)