Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58854

Sist oppdatert: 2014-04-07 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 38 S (2013-2014), Innst. 155 S (2013-2014)

Beskrivelse: Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 177/2013 av 4. oktober 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4698 8. apr 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (114/114) 0% (0/114) 33% (55/169)