Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58853

Sist oppdatert: 2014-04-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 37 S (2013-2014), Innst. 157 S (2013-2014)

Beskrivelse: Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 159/2013 av 8. oktober 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2011/62/EU om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker, når det gjelder å hindre at forfalskede legemidler kommer inn i den lovlige forsyningskjeden

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4704 10. apr 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)