Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58852

Sist oppdatert: 2014-04-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 35 S (2013-2014), Innst. 156 S (2013-2014)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 225/2013 av 13. desember 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 528/2012 om markedsføring og bruk av biocidprodukter

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4701 10. apr 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)