Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58784

Sist oppdatert: 2014-02-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 34 S (2013-2014), Innst. 119 S (2013-2014)

Beskrivelse: SAS AB - innhenting av hybridkapital

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4614 13. feb 2014 Innstillingens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)