Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58703

Sist oppdatert: 2014-04-07 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 7:1 (2013-2014), Innst. 160 S (2013-2014)

Beskrivelse: Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om utvalgets undersøkelse av opplysninger om norske kilder mv. i Etterretningstjenesten

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4695 8. apr 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (114/114) 0% (0/114) 33% (55/169)