Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58691

Sist oppdatert: 2014-03-03 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 32 S (2013-2014), Innst. 120 S (2013-2014)

Beskrivelse: Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 89/2013 av 3. mai 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2010/65/EU av 20. oktober 2010 om meldingsformaliteter for skip som ankommer til og/eller går fra havner i medlemsstatene

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4634 4. mar 2014 Komiteens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)