Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58688

Sist oppdatert: 2014-04-02 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 30 LS (2013-2014), Innst. 140 S (2013-2014)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av protokoll nr. 15 av 24. juni 2013 om endring av den europeiske menneskerettskonvensjon og endringer i menneskerettsloven

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4692 3. apr 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)