Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58572

Sist oppdatert: 2013-12-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 27 S (2013-2014), Innst. 97 S (2013-2014)

Beskrivelse: Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Niue om opplysningar i skattesaker underskriven i Oslo 9. september og i Alofi 19. september 2013

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4587 19. des 2013 Komiteens tilråding Ja 100% (110/110) 0% (0/110) 35% (59/169)