Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58571

Sist oppdatert: 2013-12-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 29 S (2013-2014), Innst. 100 S (2013-2014)

Beskrivelse: Ny saldering av statsbudsjettet 2013

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4588 19. des 2013 Komiteens tilråding Ja 100% (110/110) 0% (0/110) 35% (59/169)