Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58570

Sist oppdatert: 2013-12-15 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Stortingets presidentskap

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 17 (2013-2014), Innst. 93 S (2013-2014)

Beskrivelse: Tilbaketrekning av Prop. 195 L (2012-2013) Endringer i tinglysingsloven mv. (registrering av gjeld)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4556 16. des 2013 Presidentskapets tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)