Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58557

Sist oppdatert: 2013-12-02 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Valgkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 37 S (2013-2014)

Beskrivelse: Valg av medlemmer og varamedlemmer til Ombudsmannsnemnda for Forsvaret og opphevelse av instruksen for Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktige

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4429 3. des 2013 Komiteens tilråding Ja 100% (116/116) 0% (0/116) 31% (53/169)