Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58530

Sist oppdatert: 2013-12-15 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 9 S (2013-2014), kap. 1, Innst. 79 S (2013-2014)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4565 16. des 2013 Komiteens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)