Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58527

Sist oppdatert: 2013-12-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 13 S (2013-2014), kap. 456 og 3456, Innst. 87 S (2013-2014)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4572 17. des 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (110/110) 0% (0/110) 35% (59/169)