Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58515

Sist oppdatert: 2014-03-19 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:2 (2013-2014), Innst. 134 S (2013-2014)

Beskrivelse: Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4663 20. mar 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)