Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58454

Sist oppdatert: 2014-03-19 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:3 (2013-2014), Innst. 136 S (2013-2014)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet og resultatoppnåelse i Helsedirektoratet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4664 20. mar 2014 Innstillingen tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)