Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58440

Sist oppdatert: 2013-12-08 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 5 L (2013-2014), Innst. 63 L (2013-2014), Lovvedtak 28 (2013-2014)

Beskrivelse: Endringer i rettsgebyrloven, kraftledningsregisterloven og tinglysingsloven

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4476 9. des 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
4477 9. des 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)