Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58438

Sist oppdatert: 2013-12-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 4 S (2013-2014), Innst. 94 S (2013-2014)

Beskrivelse: Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 75/2013 av 3. mai 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 995/2010 om omsetning av tømmer og treprodukter, samt tilhørende forordninger 363/2012 og 607/2012

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4582 19. des 2013 Komiteens tilråding Ja 100% (110/110) 0% (0/110) 35% (59/169)