Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58393

Sist oppdatert: 2014-03-17 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:8 S (2013-2014), Innst. 138 S (2013-2014)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Line Henriette Hjemdal, Hans Fredrik Grøvan og Kjell Ingolf Ropstad om en handlingsplan mot antisemittisme

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4657 18. mar 2014 Komiteens tilråding Ja 100% (114/114) 0% (0/114) 33% (55/169)