Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58384

Sist oppdatert: 2013-12-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 25 S (2013-2014), Innst. 68 S (2013-2014)

Beskrivelse: Samtykke til godtakelse av endring av avtale av 19. januar 2001 mellom Norge og Island og EF om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat, ved innlemmelse av Dublin III-forordningen og Eurodac-forordningen av 26. juni 2013

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4553 13. des 2013 Komiteens tilråding Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)