Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58377

Sist oppdatert: 2013-12-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 21 S (2013-2014), Innst. 88 S (2013-2014)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2013 under Samferdselsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4568 17. des 2013 Romertall I, kap. 1331, post 95 Ja 55% (60/110) 45% (50/110) 35% (59/169)
4569 17. des 2013 Resten av romertall I samt romertall II Ja 100% (110/110) 0% (0/110) 35% (59/169)