Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58376

Sist oppdatert: 2013-12-15 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 20 S (2013-2014), Innst. 92 S (2013-2014)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2013 under Olje- og energidepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4557 16. des 2013 Komiteens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)