Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 58375

Sist oppdatert: 2013-12-10 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 19 S (2013-2014), unntatt kap. 2426 og 5613, Innst. 54 S (2013-2014)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4521 11. des 2013 Innstillingens tilråding, romertallene I, II og III. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)