Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58373

Sist oppdatert: 2013-12-15 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 18 S (2013-2014), Innst. 91 S (2013-2014)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2013 under Miljøverndepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4558 16. des 2013 Komiteens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)