Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58371

Sist oppdatert: 2013-12-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 14 S (2013-2014), unntatt kap. 231, Innst. 64 S (2013-2014)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4527 12. des 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)