Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58369

Sist oppdatert: 2013-12-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 15 S (2013-2014), Innst. 78 S (2013-2014)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4579 17. des 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (110/110) 0% (0/110) 35% (59/169)