Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58365

Sist oppdatert: 2013-12-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 26 L (2013-2014), Innst. 67 L (2013-2014), Lovvedtak 30 (2013-2014)

Beskrivelse: Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Dublin III-forordningen)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4554 13. des 2013 Komiteens tilråding Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)
4555 13. des 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)