Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58364

Sist oppdatert: 2013-12-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 13 S (2013-2014), unntatt kap. 456, 490, 491, 3456 og 3490, Innst. 73 S (2013-2014)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4573 17. des 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (110/110) 0% (0/110) 35% (59/169)